Knowledge

Knowledge (9)

รวมเกล็ดความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการใช้ที่นอน และหมอน อยากถูกต้องถูกหลักอนามัย และยังมีเกล็ดความรู้เกี่ยวกับที่นอนยางพารา ที่สำคัญอีกด้วย

1. ยางพาราของแท้ต้อง หย่อน ย้วย ย้อย เมื่อจับตั้ง

เพศชาย ประมาณร้อยละ 85 ของผู้ป่วยเป็นเพศชาย

        จะว่าไปแล้วการนอนก็คือการพักผ่อนที่แสนสบายสำหรับเหล่าพนักงานประจำ เพราะว่ากว่าจะตื่นออกจากที่นอนได้นั้นแสนยากลำบากกันเหลือเกิน

 

Follow Us

QR-code

中国区市场请联系: +66860852816

或 +66956740808

6273642
Visit Today
Visit Yesterday
Visit Total
106199
75122
6273642

Who's Online

มี 17803 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์